2017

 • Policjanci walczą o prawną ochronę: Chcą pomocy przy opłaceniu prawników

  Związkowcy chcą, żeby mundurowy pomówiony lub oskarżony mógł od razu otrzymać wsparcie finansowe z budżetu na opłacenie prawnika. Komenda Główna nie mówi „nie” – pisze w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej red. Bożena Wiktorowska. Autorka informuje o pierwszym posiedzeniu „Zespołu do opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”, który został powołany 20 września przez komendanta głównego policji. Źródło - Dziennik Gazeta Prawna

 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

  Dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie.

 • Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego NSZZ Policjantów

  Wszystkim Policjantom, Pracownikom Policji, Emerytom i Rencistom Policji oraz ich Rodzinom, a także Przyjaciołom i Sympatykom NSZZ Policjantów życzę…

 • Spotkanie Wigilijne ZG NSZZP

  W uroczystej wigilii NSZZ Policjantów wziął udział Ksiądz Biskup Polowy Generał Brygady Józef Guzdek i Ksiądz Kapelan Komendy Głównej Policji Jan Kot, który pobłogosławił zebranych.
  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Pani Irena Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, Pan Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pani Iwona Kalicka – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MSWiA i Pani Barbara Szerlowska-Heman – wiceprzewodnicząca ZZP MSWiA, Pan Julian Sekuła – Przewodniczący Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej „Godność”, Pan gen. Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Antoni Duda – wieloletni Przewodniczący NSZZ Policjantów, obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Pan Marcin Kolasa – Przewodniczący ZK NSZZ Straży Granicznej, Pan Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Pan Piotr Pietrzak – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 • Śpij kolego ...

  Adaś za wcześnie aby odchodzić ... (*) (*) (*)

 • Śpij kolego ...

  Dopełniłeś słowa roty ślubowania ...

 • Sprzątanie ŚWIATA ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

  W dniu 29.09.2017 r., w Częstochowie przy współpracy ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie, Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie, Koła PZW Częstochowa-Miasto w Częstochowie, Urzędu Miasta w Częstochowie oraz uczniów między innymi klasy o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie oraz uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie przeprowadzono akcję "SPRZĄTANIA ŚWIATA". Miejscem akcji była rzeka Stradomka i jej koryto oraz teren należący do Urzędu Miasta w Częstochowie w okolicy zbiornika przy ul. Zaciszańskiej w Częstochowie. W trakcie trwania akcji przeprowadzono prelekcję dotyczącą pracy funkcjonariusza z psem służbowym, a członkowie Koła PZW Częstochowa-Miasto w Częstochowie i Zarządu Okręgu PZW w Częstochowie zagwarantowali słodki poczęstunek oraz grilla z kiełbaskami na zakończenie akcji. W sprzątaniu wzięło udział około 60 osób, a kontener podstawiony przez Urząd Miasta w Częstochowie został napełniony bardzo dużą ilością śmieci.

 • Obradował ZG NSZZ Policjantów

  „Grillowania” nie było, ale nie było też konkretnych i jednoznacznych odpowiedzi na trudniejsze pytania zadawane Komendantowi Głównemu Policji. 3 października 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W pierwszej części posiedzenia uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.
  Komendant odpowiadał na zadawane przez związkowców pytania, ale nie wszystkie trudne pytania spotkały się z jasną odpowiedzią albo odpowiedzią, która mogłaby zadowolić pytających. Komendant starał się wyjaśniać, że nie we wszystkich poruszanych sprawach czuje się kompetentny a podejście do niektórych, chociażby takich jak policyjne mierniki, wciąż go zaskakuje. Zarząd Główny cieszy się, że Komendant przybył na posiedzenie i zmierzył się z trudnymi problemami a także dostrzegł siłę we wspólnym działaniu, jednak dało się odczuć, że otwartości w tym wszystkim niestety zabrakło.

 • Zabrane emerytury

  Prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL od 1 października będzie miało obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej – wynika z informacji uzyskanych w MSWiA.

  Ustawa obniża emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Na mocy nowych przepisów, emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura – 2,1 tys. zł (brutto), renta – 1,6 tys., renta rodzinna – 1,8 tys.

  Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdzał Instytut Pamięci Narodowej. Z danych przekazanych przez dyrektorkę Archiwum IPN Marzenę Kruk wynika, że Instytut wystawił dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA ponad 49 tys. informacji o przebiegu służby.

 • Mamy pełne poparcie dla dodatku specjalnego dla OPP

  Dowódcy oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji popierają koncepcję utworzenia dodatku specjalnego dla swoich podwładnych, ale chcą by otrzymywali go funkcjonariusze już sprawdzeni, którzy swoją karierę zawodową naprawę będą wiązać z oddziałami. Członkowie Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP wzięli udział w odbywającej się w Teresinie naradzie Dowódców oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Czwartkową część narady (23.11.2017 r.) zakończono tematem dodatku specjalnego dla funkcjonariuszy OPP i SPPP, mającego zapobiec przechodzeniu doświadczonych policjantów do innych jednostek. Celem wspólnej dyskusji było uszczegółowienie propozycji, którą 11 października 2017 r. przekazano Komendantowi Głównego Policji.

Do góry