I się zaczęło - KMP Częstochowa oddaje krew ratującą życie ... akcja zorganizowana przez ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

W dniu 2 sierpnia 2018 roku w Częstochowie Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów zorganizował między innymi w ramach założeń do prowadzonego od 10 lipca protestu Akcię Krwiodastwa. Policjanci oddając krew dla ratowania życia chcieli zwrócić uwagę że potrafią ratować ludzkie życie nie tylko podczas pełnienia służby. W Akcji wzięło udział około 100 funkcjonariuszy, któych krew liczona jest w dziesiątkach litrów. Przypomnijmy, że prowadzony protest zwraca uwagę między innymi na zamrożone od 12 lat płace Policjantów i ogromne braki kadrowe spowodowane zmianami praw emerytalnym. Miejmy nadzieję, że takie Akcię bądą realizowane w całym kraju i jednocześnie chcieliśmy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom naszej Akcji.

Do góry