Aktulności

 • Ochrona prawna wizerunku Policjanta

  Kontynuując projekt zainicjowany przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp dra Jarosława Szymczyka pn. „Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji”, zachęcamy Państwa do lektury opracowanej na wniosek Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP opinii prawnej na temat prawnych sposobów ochrony własnego wizerunku przez funkcjonariuszy Policji. Z opinii dowiemy się między innymi w jaki sposób jesteśmy chronieni przed bezprawnym zamieszczaniem naszych wizerunków, w tym nagrań z interwencji, w mediach społecznościowych. Nie pozwalajmy na bezkarne zamieszczanie naszych wizerunków w Sieci przez osoby postronne. Chrońmy siebie oraz naszych bliskich.

  mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

  W załączniku: Opinia Prawna w zakresie prawnych sposobów ochrony własnego wizerunku przez funkcjonariuszy Policji.

 • Mariusz Tyl pożegnał się ze służbą

  Ze służbą pożegnał się Mariusz Tyl, wieloletni Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych a także Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.Jak pisze na facebooku Andrzej Szary, dzięki któremu otrzymaliśmy załączone fotografie z pożegnania – Na pożegnaniu nie mogło zabraknąć Kolegi Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, który podziękował Mariuszowi Tylowi za wieloletnią współpracę w interesie funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb mundurowych.

 • „Niebieskie Buraki” 2018′ przyznane

  Redaktorzy i administratorzy naszych portali i mediów społecznościowych po burzliwych dyskusjach wyłonili „laureatów” „Niebieskiego Buraka” za 2018 rok. Wyróżnienie przyznano osobom, które mając wpływ na opinię publiczną, kształtowanie postaw i zachowań społecznych, godziły w wizerunek Policji jako formacji i podważały autorytet ludzi noszących niebieski mundur. Uznaliśmy, że od osób zajmujących znaczące pozycje w społeczeństwie można i należy oczekiwać większej odpowiedzialności za słowa. Od takich osób zwyczajnie wymaga się więcej. Mamy nadzieję, że przyznane przez nas „wyróżnienia” wpłyną na zmianę spojrzenia wyróżnionych osób tak na naszą formację, jak i na całe środowisko policyjne.

  Biuro Prasowe NSZZ Policjantów

  Uwaga: Nasze nominacje zostały dostrzeżone przez media. Onet zamieścił obszerną relację na temat Niebieskich Buraków przyznanych przez NSZZ Policjantów politykom, posłom i dziennikarzom za rok 2018′ – artykuł na Onecie – tutaj

  Dzisiaj także Tygodnik WPROST zamieścił artykuł na temat Niebieskiego Buraka ilustrowany fotografiami wyróżnionych – artykuł WPROST – tutaj 

 • Policja podsumowuje rok 2018

  Mniej przestępstw, większa skuteczność i wykrywalność – policja podsumowuje rok 2018′

 • Przegląd prasy: wraca temat rekompensaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy

  Zapowiada się kolejna awantura w służbach mundurowych. A to za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany do uzgodnień wewnątrz resortowych przez departament porządku publicznego MSWiA. Związkowcy ocenili go negatywnie, m.in. dlatego, że rząd postanowił zaoszczędzić na byłych funkcjonariuszach – pisze red. Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Rząd chce zaoszczędzić na policjantach. Emeryci bez rekompensaty za niewykorzystany urlop”.

 • Policjanci w Gdańsku wesz(li) do akcji odwszawiania bezdomnych.

  Policjanci w Gdańsku dostali dyspozycje, by w razie potrzeby asystować podczas odwszawiania osób bezdomnych. Sprawa wywołała spore emocje wśród policjantów. – Policjantów brakuje, żeby zabezpieczyć ulice, a tutaj mają jeszcze tracić czas na to, żeby pilnować odwszawiania osób bezdomnych? Oczywiście, że możemy pomagać, ale powinny być jakieś priorytety, podkreślają policjanci. Tymczasem okazuje się, że problem w Gdańsku jest o wiele bardziej złożony i w tym przypadku trudno mówić o „wymysłach przełożonych”. Wiele wskazuje na to, problemem jest brak odpowiednich rozwiązań systemowych. I sami pomorscy policjanci, mimo że z pomysłu zadowoleni nie są, to po części rozwiązanie tymczasowe akceptują. Oficjalne tłumaczenia są tutaj następujące: – Tak jak w piśmie od zastępcy komendanta zostało wskazane, jest to rozwiązanie tymczasowe, tylko na czas Świąt i okres Nowego Roku. Taki dokument jest wynikiem sytuacji, do której w Gdańsku doszło 20 grudnia – mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska.

 • NIEBIESKI BURAK 2018′ – wkrótce rozstrzygnięcie!

  Wyróżnionym „Burakiem” może zostać każdy bez względu na przynależność partyjną, stan cywilny, duchowny, płeć czy pochodzenie …

 • Dużo zdrowia Wszystkim w 2019 r.

  Dużo zdrowia w 2019′ życzy wszystkim Policjantkom i Policjantom, Emerytom i Rencistom Policji oraz sympatykom naszej formacji Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski – Do Siego Roku!

 • Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji na lata 2017-2020″

  29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

 • Finał Akcji Mikołaj w Mundurze 2018

  Wszystkie przedmioty dotarły do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Do góry