Pomoc prawna FOP

W dniu wczorajszym kolejnych dwóch naszych Kolegów otrzymało pomoc prawną w postaci pełnomocnika adwokackiego w ramach Funduszu Ochrony Prawnej. W pierwszym przypadku adwokat reprezentował będzie na sali sądowej policjanta KMP w Częstochowie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w związku z potrąceniem go podczas próby ucieczki z miejsca kontroli drogowej. Liczymy na rzetelny i sprawiedliwy wyrok w tej sprawie i rekompensatę dla naszego Kolegi za uszczerbek na zdrowiu.
W drugim przypadku pełnomocnik reprezentował będzie naszego Kolegę na ścieżce odwoławczej od orzeczenia powypadkowego, które także w naszej ocenie nie odzwierciedla wszystkich obrażeń, jakie odniósł on w wyniku wypadku w służbie. W tym przypadku także liczymy na satysfakcjonujące dla policjanta zakończenie postępowania. To tylko dwa z licznych przypadków zalet przynależności do Funduszu Ochrony Prawnej. Przypominamy, iż każdy policjant, będący członkiem Funduszy Ochrony Prawnej, ma prawo nie tylko do pełnomocnika w postaci adwokata w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym lub o wykroczenie, do jakich doszło w związku ze służbą, ale także w charakterze oskarżyciela posiłkowego w przypadku czynnej napaści, naruszenia nietykalności lub pomówienia.
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie

Do góry